Här får stenåldern liv på museet – utgrävningar i Närke presenteras

stenaldern-olm

Arkeologer från olika institutioner kommer till Örebro läns museum på onsdag 20 september. Fynd efter stenåldersmänniskor i Närke är temat och tre grävningar från olika platser som nyligen grävts ut presenteras.

Först ut under onsdagens seminarium är Jägarstenålder vid Mogetorp med Michel Guinard, SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis). På stranden vid nuvarande Mogetorp norr om Örebro lämnade några människor efter sig redskap och spår efter tillverkning. Hur länge de stannade får vi aldrig veta. Vad vi vet är att de levde som jägare och samlare. 8000 år senare undersöktes platsen. Det som hittades var rester efter tillverkning av små spetsar och knivar. Genom att sätta in Mogetorpsboplatsen i ett större perspektiv kan vi komma dessa människor lite närmare.

Efter det berättar Kristina Jonsson från  Jönköpings läns museum om Stenålder i medeltidens åkrar. Inför ny sträckning för väg 50 mellan Kvarntorpskorset och Pålsboda blev det aktuellt med arkeologiska undersökningar förra året.  Det var fyra röjningsröseområden som grävdes ut och där resultaten visar att marken använts för bete och odling från järn-åldern fram till våra dagar. I ett röjningsröseområde söder om Sköllersta hittades också en stenåldersboplats med fynd och anläggningar som är ca 4000-9000 år gamla.

Sist ut är Fredrik Andersson, SAU med Den neolitiska historien vid Örebros stränder.
Det handlar om tankar utifrån de arkeologiska undersökningarna i Kränglan i norra utkanten av Örebro – om sakerna som blev kvar, var de kom ifrån och människorna som lämnade dem.

Stenåldersseminariet är ett samarbete mellan Institutionen för Arkeologi och Antik Historia, Uppsala Universitet samt Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU). Syftet är att skapa ett varaktigt och återkommande forum för aktuell stenåldersforskning med regel-bundna seminarier där arkeologer från olika arbetsplatser presenterar sina undersökningar och forskningsresultat.

foto: olm.se

,