Region Örebro får europeisk utmärkelse – tilldelas #ShineBright

regionen-utmarkelse

Vid ett möte med Assembly of European Regions, AER, i franska Nancy under torsdagen belönades Region Örebro län med utmärkelsen #ShineBright för ett aktivt och inspirerande arbete i nätverket.

– Jag är väldigt glad över att Region Örebro län får denna utmärkelse eftersom det ligger ett hårt och målmedvetet arbete bakom de insatser vi gör. Arbetet i europeiska nätverk är viktigare än någonsin för att hålla samman Europa på alla nivåer, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.

– AER är ett viktigt nätverk för att hitta partners och skapa relationer i hela Europa, inte bara i EU. I AER hämtar vi både kunskap och inspiration för utvecklingsarbete inom områden som kultur, e-hälsa och inte minst för hur de ”nya” jobben kan skapas i vårt län och i Europa, säger Irén Lejegren.

AER är det största fristående nätverket för regioner i Europa, och det består av medlemsregioner från 35 länder. Men nätverket är inte begränsat till EU utan omfattar även länder som Norge, Turkiet och Ryssland.

Under perioden 2017-2019 är Region Örebro län samordnare av AER Sverige.

Bilden från vänster:Katarina Tolgfors (M), 2:e vice ordförande i nämnden för regional tillväxt, Lisa Långberg, utvecklingsledare internationella frågor på Region Örebro län, Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.