Utställningen Omslöjd invigs på museet på lördag

olm-omslojd

I utställningen Omslöjd möter samlat nytt och där undersöks hur slöjden kan få oss att förstå människans grundläggande behov över generationerna. Kan vi genom att utgå från de äldre föremålen inspireras att slöjda nya föremål med dagens perspektiv?, skriver museet i ett pressmeddelande

“Olika generationer uttrycker sig på olika sätt. En livfullt dekorerad mangelbräda kanske får omdömen som tråkig av en generation medan att ta en selfie med mobilen varje dag av en annan generation ses som ytligt. Trots att både selfien och mangelbrädan egentligen ger uttryck för samma grundläggande behov: att visa sig från sin bästa sida”, skriver de vidare.

Utställningen OMSLÖJD – När samlat möter nytt, är ett resultat av slöjdprojektet Lika Unika som är ett samarbete mellan Örebro läns museum och Örebro läns slöjdförening. En arbetsgrupp från Örebro läns slöjdförening valde tillsammans med personal på Örebro läns museum ut slöjdföremål från museets samlingar. Sedan inbjöds olika slöjdare från hela länet att se de trettiotalet utvalda föremålen, för att bli inspirerade till att skapa ny slöjd.

I projektet erbjöds även inspirationskvällar med olika teman som drickamålning, skapa mönster, tälja en insekt samt spinna och brodera.  Nu har omkring 20 slöjdare lämnat in nya verk till utställningen – alla med direkt eller indirekt förebild hos ett eller flera föremål ur samlingarna. I utställningen visas de nya föremålen sida vid sida med de äldre.

– Under skapandeprocessen väcktes tankar och känslor kring de äldre föremålen hos de medverkande slöjdarna, berättar Lina Jatko, länshemslöjdskonsulent, projektledare och ansvarig för utställningen.

– De har vi också valt att lyfta fram i presentationen.

Lina håller för fullt på att sätta samman utställningen i nära samarbete med arbetsgruppen Örebro läns slöjdförening. En jury från slöjdföreningen kommer senare att premiera tre av de slöjdare som medverkar i projektet och utställningen.

Invigning: Den 23 september  kl.12.00.
Irén Lejegren, regionråd är invigningstalare.

foto:olm.se