Beslut i fritidsnämnden: “Elitidrottsstödet blir transparent, jämställt och jämlikt”

kif-regnbagstrojor

En ny fördelningsmodell ska göra elitidrotten i Örebro mera jämställd. Fritidsnämnden antog i dag nya riktlinje för elitidrottsstödet. De nya riktlinjerna tydliggör vilka föreningar som får söka elitidrottsstödet och modellen har tagits fram med transparens, jämställdhet och jämlikhet i åtanke. Ett elitidrottsutvecklingsbidrag har också tagits fram för att möjliggöra för föreningar att utveckla sin elitidrott.

Kommunstyrelsen har gett programområdet samhällsbyggnad i uppdrag att utforma ett elitidrottstöd som går utöver marknadsföring. Elitidrotten är viktig för att den är ett stöd till breddidrotten och för att den möjliggör att idrotten når en högre dimension.

Den nya modellen för stöd till elitidrotten består av två delar. Den första delen utgörs av ett generellt verksamhetsstöd medan den andra är ett utvecklingsbidrag sim mer fungerar som ett projektbidrag. Elitidrottsutvecklingsbidraget kan en förening söka om de till exempel vill förbättra sina arrangemang, utbilda sina ledare i spetskompetens eller göra en satsning på att utveckla publikens upplevelse.

-Förvaltningen har gjort ett fantastiskt arbete med att ta fram modellen för elitidrottstöd. Hela processen har genomsyrats av transparens, jämställdhet och jämlikhet. Fler kommer få ett ekonomiskt stöd för sitt elitidrottsutövande och alla föreningar kommer ha samma förutsättningar för att söka. Det är en unik modell som inte finns i någon annan kommun, säger Jonas Håård (S) ordförande i Fritidsnämnden.

Tidigare modell för stöd till elitidrotten tog inte hänsyn till Örebro kommuns strävan att bli mera jämställd. Idag får pojkars idrottande mer av resurserna än vad flickornas idrottande får, exempelvis går 85% av LOK-stödet till pojkarna enligt SCB. Den nya modellen för elitstöd är konstruerad på ett sätt som säkerställer en jämställd resursfördelning. Elitidrottsstödet, som 2017 uppgår till 615 000, fördelas lika mellan flickor och pojkar.

-Det är viktigt att Örebro kommun tar ansvar för jämställdheten och det här är ett sätt att visa att jämställdhetsbudgetering är avgörande för flickor och pojkars förutsättningar att lyckas inom sin idrott. Den nya modellen innebär att vi hittat en bra metod för att främja flickidrotten, säger Annika Tholster (C) vice ordförande i Fritidsnämnden.

Under arbetsprocessen genomfördes en workshop där idrottsföreningar fick vara med och tycka till om modellen. 24 idrottsföreningar var med och deras synpunkter har sedan arbetats in i beslutsunderlaget.

foto: KIF Örebro

,