Orkla Foods fortsätter sitt samarbete med Oscar Zia till förmån för Friends

oscar-zia-friends

Orkla Foods Sverige med verksamhet i Örebro genomför under hösten en kampanj med Oscar Zia till förmån för Friends. Ändamålet är att sprida budskapet om att våga gå sin egen väg och Friends arbete i kampen mot mobbing.

Orkla Foods Sverige har under de senaste sex åren arbetat tillsammans med Friends i deras viktiga arbete mot mobbing. Nu är det dags för Oscar Zia att inta scenen och det gör han med glädje och styrka i centrum. Kampanjen ”Ge fler historier ett gott slut” bygger på Oscars berättelse om sin uppväxt och passion för musiken, men även om svårigheten i att vara annorlunda.

– Jag vill fokusera på det som faktiskt har varit bra och att jag vågat vara mig själv även om det inte alltid varit lätt. Jag hoppas att jag ska kunna inspirera fler unga till att göra samma sak, säger Oscar Zia.

– På Orkla Foods Sverige är det många som är föräldrar, eller har kontakt med ungdomar, och därför klappar hjärtat lite extra för Friends arbete. Att unga människor inspireras till att våga tro på sig själva är en väldigt viktig del i livet och senare även i arbetslivet. Därför har vi har valt att stötta Friends och hjälpa till att sprida budskapen om att alltid våga vara sig själv, säger Alexandra Callegari Lindholm, HR & Kommunikationsdirektör Orkla Foods Sverige.

Hösten 2012 inleddes vänskapen mellan Orkla Foods Sverige (dåvarande Procordia) och antimobbningsorganisationen Friends. Sedan dess har ett antal kampanjer genomförts till förmån att hjälpa Friends i det fortsatta arbetet med att skapa en trygg vardag för barn runt om i landet.

,