Kostnaden för kollektivtrafiken ska minska med 15 miljoner nästa år

En plan för att justera kollektivtrafikens trafik och kostnader har Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad tagit beslut om i dag den 20 september. Det mesta av länets kollektivtrafik förblir oförändrad. Planerade trafikförändringar påverkar cirka två procent av det regionala buss- och tågresandet. Huvudprincipen är att turer med inga eller ett fåtal resenärer får stå tillbaka för trafik som kommer fler till del, skriver Region Örebro i ett pressmeddelande.

Kostnader ska enligt planen minskas med 14,9 miljoner kronor år 2018, och med helårseffekt, 24,7 miljoner kronor, 2019.

– En väl utbyggd kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att hela länet ska leva, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. När det gäller kollektivtrafikens utbyggnad handlar det mycket om att göra ansvarsfulla avvägningar. En tom eller en nästintill tom buss kan i stället göra större nytta någon annanstans i länet. Kollektivtrafiken ska göra nytta för så många som möjligt.

,