USÖ förbättrar traumasjukvården – team med specialister står redo vid svåra olyckor

Katastrofövning USÖ 2010. Akutmottagningen

Region Örebro län fortsätter satsningen på att förbättra traumasjukvården. Den 2 oktober införs nationella traumalarmskriterier som är ett stöd för akut och ambulanspersonalen när de bedömer hur svårt skadad en patient är och om de ska utlösa ett traumalarm.

– Alla patienter som uppfyller traumalarmskriterierna kommer att transporteras direkt till Universitetssjukhuset Örebro. På USÖ kan ett stort traumateam möta upp med olika sorters specialister, som thoraxkirurger, kärlkirurger, neurokirurger, ortopeder och specialistutbildade sjuksköterskor. Teamet kan handlägga alla sorters skador dygnet runt och kan ge den allvarligt skadade patienten en god och likvärdig vård oavsett var i länet olyckan skedde, säger Rickard Lindgren, överläkare på kirurgiska kliniken och ordförande i Universitetssjukhusets traumagrupp.

Direkt transport till definitiv behandling ger säkrare vård

– Det kanske låter konstigt att inte åka direkt till närmaste sjukhus, men vi vet att det lönar sig att åka lite längre tid i ambulans till ett sjukhus där all kompetens finns på plats direkt och dygnet runt. Det är en utveckling som vi inte bara ser i Sverige utan i hela Europa. I Värmland åker numera alla traumalarmspatienter till Karlstad och i Stockholm till Karolinska sjukhuset i Solna.

Ett traumalarm bedöms efter kriterier och bestämmer vilket team som ska stå redo att behandla patienten. De nya kriterierna förväntas bättre kunna hitta de patienter som är i omedelbart behov av ett stort traumateam.

Traumalarmen delas upp i två nivåer. Nivå 1 är de allvarligaste och Nivå 2 är mindre allvarliga. Det är framförallt inom de mindre allvarliga trauman som det nu blir tydligare vilka som behöver direkttransport till USÖ. Det gör att hälso- och sjukvården kan arbeta mer resurseffektivt framöver.

I samband med dessa förändringar utökas också ambulansens möjlighet till stöd i form av direkt kontakt med traumakunnig läkare på USÖ.

Trauma:Skadlig kraft utifrån som kroppen utsätts för, till exempel en trafikolycka eller ett fall.