Äldreboendet Trädgårdarna kan bli Årets byggnad

vard-o-omsorg2

När årets nominerade till Kasper Salin-priset för bästa byggnad avslöjas idag finns äldreboendet Trädgårdarna i Örebro med i startfältet. Juryn prisar de välplanerade rummen för social samvaro och den inlevelsefulla utformningen.

– Under juryarbetet framstod tydligt hur avgörande de första arkitektoniska besluten är för att projektet ska tåla de utmaningar som processen till färdig byggnad alltid medför. Här påverkar förstås även byggherrens hållning och det tycks de nominerade ha gemensamt: arkitekten har fått förtroendet att leda arbetet hela vägen, säger juryns ordförande Bolle Tham, grundare av Tham & Videgård Arkitekter.

Trädgårdarna är ett vård- och omsorgsboende i Örebro som är ritat av Marge Arkitekter. Det präglas av stor inlevelse i de boendes livssituation och är skickligt utformat med flera öppna rum för social samvaro. Trädgårdarna ligger i utkanten av Örebro och bildar ett första urbant tillskott till en framtida stadsutveckling. Ansvarig arkitekt: Marge Arkitekter, genom ansvariga arkitekter MSA Susanne Ramel, Linda Björn och Katarina Grundsell. Beställare: Örebro kommun genom Marie Villman och Skanska Sverige genom Thorbjörn Lindvall.

Motiveringen lyder:

”Invid Boglundsängen, i utkanten av Örebro, tar projektet ett urbant och robust första grepp i en oviss framtida stadsutveckling. Ut mot det omgivande landskapet bildar byggnaden en sluten volym med identitetsskapande gavelmotiv. Den invändiga strukturen är tydlig: öppna rum för social samvaro, ordnade kring ett antal välstuderade, grönskande atriumgårdar, erbjuder överblickbarhet och trygghet. Huvudentrén har samordnad godsmottagning och en delvis publik restaurang, ett medvetet grepp av arkitekten för att lyfta fram vardagliga händelser som ett berikande inslag i tillvaron för de boende. Planens tydliga axlar med vyer och ljus från gårdarna och koppling vidare ut i landskapet är omsorgsfullt utformade. Sekvensen av rum tillåter olika grader av gemenskap och avskildhet. Projektet som helhet visar en inlevelsefull och skicklig utformning som tar utgångspunkt i de olika skalor och sociala strukturer som behöver stödjas för att uppnå en värdig boende- och vårdmiljö.”

De övriga nominerade är Bruksgården i Höganäs, där Petra Gipp är arkitekt, Skissernas museum , ritat av Elding Oscarson och Landamäreskolan där Wahlström & Steijner Arkitekter ansvarar för arkitekturen.

Kasper Salin-priset för årets bästa byggnad är landets äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris. Det har delats ut sedan 1962 av Sveriges Arkitekter (och dess föregångare SAR) och priset går till byggnaden. I juryn ingår erfarna och välrenommerade arkitekter som gör en gedigen research och undersöker varje hus på plats. Årets pris delas ut på Arkitekturgalan den 28 november på Cirkus i Stockholm.

källa: Sveriges Arkitekter

,