Höstbudgeten: 130 nya platser till universitetet

Professor Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet.

Örebro universitet får pengar till ytterligare 130 utbildningsplatser i regeringens höstbudget, och dessutom möjlighet till att fortsätta stärka kvaliteten inom humaniora och samhällsvetenskap

Elva miljoner kronor går till att finansiera de extra 130 platserna, bland annat på ingenjörsutbildningarna och läkarprogrammet.

Regeringen förlänger dessutom förstärkningen av utbildningar i humaniora och samhällsvetenskap för alla universitet och högskolor. För Örebro universitet innebär det nio miljoner kronor om året. I Örebro har dessa extrapengar tidigare framför alltanvänts till mer lärarledd undervisning. Anslaget till forskning och forskarutbildning ökar också i höstbudgeten – med 11 miljoner kronor för 2018.

– Vi är särskilt glada över att vi nu kan fortsätta att stärka kvaliteten inom utbildningar i humaniora och samhällsvetenskap och över ökat antal platser på läkar- och ingenjörsutbildningarnasäger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Källa/ foto: Örebro universitet/Kicki Nilsson