MP vill säkra elevernas cykelvägar till skolan

cykelbana-skylt

Efter att regeringen under sommaren lanserade sitt mål om att alla 12-åringar ska kunna cykla tryggt till skolan släpper nu Miljöpartiet i Örebro en rad förslag för att underlätta för cyklister och skapa en tryggare trafikmiljö. Sänkning av medelhastigheten för bilar, investeringar i cykelbanor och säkrare cykelöverfarter är några av förslagen som läggs.

För att skapa en tryggare trafikmiljö vill Miljöpartiet se en sänkning av medelhastigheten för bilar i staden till 30km/h. Något som förbättrar bilförares förmåga att bromsa i tid och undvika olyckor, samt räddar liv och minimerar skador när olyckan är framme, enligt partiet.

– För att fler föräldrar ska bli trygga med att deras barn cyklar till skola och fritidsaktiviteter bör trafiksäkerheten förbättras genom att sänka bilarnas hastighet i centrum, säger Sara Richert (MP), kommunalråd. En stad som är bra för barn är en stad som är bra för alla.

Partiet föreslår även en kraftig ökning av investeringar i cykelinfrastruktur i syfte att skapa fler separerade gång- och cykelbanor samt skapa säkrare cykelöverfarter.
Det måste även bli smidigare och enklare att välja cykeln menar partiet. Det behövs fler och bättre cykelställ där det även går att låsa cykelkärror och lastcyklar. Miljöpartiet föreslår även att fler cykelparkeringar ska få tak och att ett nytt parkeringshus för cyklar ska byggas. För att fler ska upptäcka cykling som ett praktiskt och klimatsmart transportsätt föreslår Miljöpartiet också att ett hyrcykelsystem införs. Ett hyrcykelsystem tillgängliggör också en större del staden för turister och tillfälliga besökare.

– Genom att bygga fler cykelställ under tak gör vi det smidigare för örebroarna att välja cykeln en regnig och blöt dag, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. Kan vi även se till att det blir enklare att förvara och låsa cykelkärror eller lastcyklar kommer allt fler familjer välja cykeln till förskola och skola.

Miljöpartiets cykelpaket för Örebro:
– Säkra cykelöverfarter
– Fler separerade gång och cykelbanor
– Sänkt medelhastighet till 30km/h för bilar i staden.
– Kommunen inför ett nytt hyrcykelsystem

,