S-studenter: Staten bör ta över hela ansvaret för att finansiera läkarutbildningen

Regeringens budget innehåller en satsning om elva miljoner som ska öka kvalitén och antalet utbildningsplatser vid Örebro Universitet. – Det är positivt att regeringen väljer att satsa på Örebro Universitet och bygga ut bland annat läkarprogrammet och ingejörsutbildningarna, säger Parosh Hama Ali som är ordförande för S-studenter Örebro.

– Örebro Universitet är ett växande och regionalt viktigt universitet, inte minst bidrar lärosätets läkarprogram med att förse sjukvården med välbehövd läkarpersonal. I det ljuset är det orimligt att staten inte övertar hela ansvaret för att finansiera läkarutbildningen så att platserna kan utökas ännu mer än det som nu möjliggörs med de här elva miljonerna, tillägger Parosh.