Start för hyresförhandlingarna – “Hyresgästföreningen kommer fortsätta ta ansvar”

Nu drar förhandlingarna om 2018 års hyror igång på allvar. Rekordstora vinster och fortsatt låga räntor bör innebära återhållsamma hyresjusteringar nästa år. Landets hyresgäster betalar redan idag 115 miljarder kronor i hyra varje år. Det innebär att en procent i hyreshöjning, vilket kan låta som en liten ökning, minskar köpkraften med 1 miljard kronor.

-Vi har som vanligt inför att förhandlingsarbetet drar igång analyserat bostadsföretagens ekonomi och kan precis som förra året konstatera att det är fortsatt extremt lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

Hyresrätten har varit den mest attraktiva investeringsformen de senaste 20 åren med bättre förräntning än lokaler. Anledningen är en säker inkomst i form av hyra som aldrig sjunker och som dessutom har låga transaktionskostnader.

-Vinsterna har fortsatt öka, räntorna är fortsatt låga och vakansgraden är i det närmaste obefintlig. I förhållande till risk är avkastningen mycket god – både genom direktavkastning och genom värdestegring. Förklaringen är enkel: det råder bostadsbrist i nästan hela Sverige.

150 000 hyresgäster (drygt 10 procent)har redan fått sin nya hyra klar för 2018 då många fleråriga avtal slöts förra året. För de avtalen är den genomsnittliga hyreshöjningen 0,69 procent. Dessutom finns det redan avtal klara med privata fastighetsägare för 2018 under 1 procent.

– De avtalen speglar mer den nivå som vi anser är rimlig. En procent i hyreshöjning, vilket alltså kan låta som en liten ökning,minskar köpkraften med 1 miljard kronor. Man ska också komma ihåg att 6 av 10 hushåll består av ensamstående, med eller utan barn och ska bära en eventuell hyreshöjning med en inkomst. Den ekonomiska situationen för hyresgästerna påverkar naturligtvis i förlängningen hela samhällsekonomin, säger Erik Elmgren.

Enligt den svenska modellen på hyresmarknaden med gemensamt förhandlade hyror sätts hyror efter bruksvärde och förvaltningskvalitet. Det är en modell parterna, SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, gemensamt åtagit sig att utveckla och arbeta efter.

-Just förvaltningskvaliteten är dessutom ett område som betyder mycket för landets hyresgäster. Det vet vi eftersom vi inför årets förhandlingsomgång särskilt kartlagt förvaltningskvaliteten där vi frågat 110 000 hyresgäster vad dom tycker om sitt boende. Det kommer vi därför att fokusera extra på i årets förhandlingar.

Det pågår sedan en tid tillbaka ett omfattande utvecklingsarbete av parterna på hyresbostadsmarknaden. Både vad gäller att få till snabbare och digitala förhandlingar, utvecklad tvistlösning samt ett riksomfattande arbete med att få till stånd fler lokala hyressättningsmodeller. Inte minst i Stockholm. Det är ett arbete Hyresgästföreningen tar på största allvar.

Det råder dessutom stor enighet om att hyresrätten är skattemässigt missgynnad jämfört med ägda småhus och bostadsrätter. Och det handlar om stora pengar i form av till exempel ränteavdrag och ROT-avdrag.

– Det är oerhört viktigt för hyresrättens konkurrenskraft och framtid att den får bättre skattemässiga villkor. Det är därför beklagligt att regeringen i den budgetproposition som presenterades i går inte inkluderade även detta i sin satsning på samhällsbygget.

-Hyresgästföreningen kommer fortsätta ta ansvar i årets förhandlingar och välkomnar övriga att göra detsamma, säger Erik Elmgren.

,