Fastighetsägare kan söka bidrag för att minska bullret

buller-bidrag

Tekniska nämnden har beslutat att ändra bullerskyddsbidraget för byte av fönster på fastigheter längs med bullriga kommunala vägar. Bra fönster isolerar och gör att ljudnivån inomhus sänks, och sparar dessutom energi. Örebro kommun står för 90 procent av kostnaden upp till ett takbelopp på 4 000 kr per kvadratmeter. Fastighetsägare kan ansöka om bullerskyddsbidrag om dygnsmedelvärdet av bullret från den kommunala vägen är över 60 dBA utomhus.

Ändrad ersättningsnivå
Tekniska nämnden har beslutat att ändra ersättningsnivån för bullerskyddsbidraget som fastighetsägare kan ansöka om. Bidraget gäller för byte till mer isolerande fönster eller tilläggsrutor, för att minska buller från kommunala vägar. Örebro kommun står för 90 procent av kostnaden upp till ett takbelopp på 4 000 kr per kvadratmeter.

Tidigare var bullerskyddsbidraget uppdelat i två ersättningsnivåer beroende på bullernivåerna: de fastighetsägare som hade en bullernivå på mellan 60-66 dBA fick upp till 1 350 kr/kvm, och de fastighetsägare som hade en bullernivå på 67 dBA eller mer fick upp till 4 500 kr/kvm.

– Genom att ändra ersättningsnivån hoppas vi att fler ska byta fönster för att få en bättre inomhusmiljö med mindre buller, säger Charlotte Edberger-Jangdin (C), ordförande Tekniska nämnden.

Bullerskyddsbidrag
Erbjudandet om bullerskyddsbidrag gäller för fastigheter som ligger längs med kommunala vägar, som t.ex. Rudbecksgatan, Hertig Karls allé och Västra Nobelgatan. Men det gäller inte för fastigheter som ligger längs med motorvägar och riksvägar, eftersom de ägs av Trafikverket. Bullerskyddsbidraget gäller inte heller för buller från järnvägar. Fastighetsägare kan ansöka om bullerskyddsbidrag om dygnsmedelvärdet av bullret från vägen är över 60 dBA utomhus. Bra isolerade fönster sparar dessutom energi och minskar problem med kallras från fönstren.

– När vi fått in ansökan skickar vi en akustikkonsult som mäter bullernivån inomhus. Sedan får fastighetsägaren själv byta fönster och ventilation för att minska bullernivån. När det är klart mäter akustikkonsulten bullernivån inomhus igen, och om den är högst 30 dBA så betalar vi ut bullerskyddsbidraget, säger Jarmo Riihinen, trafikingenjör.

,