Forskare finslipade formen inför föreläsning för kungen

oru-forskare-microplast

Under fredagen finslipade fyra forskare vid Örebro universitet föreläsningen om mikroplaster som de ska hålla för kung Carl XVI Gustaf i nästa vecka, onsdag 27 september.

– Vi ska bland annat berätta om vår världsunika provtagningsmetod som fungerar i alla typer av vattendrag, från små bäckar till havet, säger Magnus Engwall som leder forskningen vid Människa-Teknik-Miljö, MTM. Föreläsningen är den 70-årspresent som kungen fick av universitetet förra året.

På scenen i Konsertsalen i Musikhögskolan fanns Anna Kärrman som studerat plastföroreningar i världshaven, från Stilla Havet till Östersjön.

– Det finns en lång rad obesvarade frågor om riskerna med plastföroreningarna för människa och miljö. Vi vet inte hur mikroplaster påverkar ekosystemen, i plankton och hela vägen upp till människan, säger Anna Kärrman.

Anna Rotander har just avslutat provtagningar av mikroplaster i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. De första resultaten presenteras i december.

– I ett nytt projekt ska vi undersöka olika möjliga källor till mikroplaster, som dagvattenutsläpp och reningsverk, för att utöka kunskapen om varifrån plasterna kommer och hur de sprids i sjöarna och i Östersjön, säger Anna Rotander.

Steffen Keiter är den fjärde forskaren som föreläser för Carl XVI Gustaf och den specialinbjudna publiken.

– Vi vet att föroreningar i höga koncentrationer överförs från plast till organismer och orsakar negativa effekter. Men vi vet bland annat för lite om hur mikroplasten påverkar hälsan och förmågan att fortplanta sig hos fisk, säger han.

,