Fler fältassistenter ska anställas – mer pengar till ökad trygghet

faltgrupp

Idag presenterar den politiska majoriteten flera insatser i kommande budget som ska öka tryggheten och minska brottsligheten i Örebro kommun. Tillsammans med Polisen ska kommunen under nästa år utveckla arbetet med så kallade Medborgarlöften, en samverkan för att stävja brott och öka tryggheten i Örebro kommun.  Dessutom permanentar nu kommunledningen stödet på fyra miljoner kronor till centrum- och idrottsplatsvärdar som bidragit till minskad skadegörelse och ökat tryggheten i kommunen. Fler fältassistenter kommer även att anställas för att öka det förebyggande arbetet kring ungdomar.

– Örebro kommun och polisen har idag en bra lägesbild över vilka problem som finns och vi ska därför med gemensamma krafter arbeta intensivare för att lösa dem. Under 2018 ska ett arbete riktat mot ungdomar i utsatta miljöer påbörjas och vi ska utveckla medborgarlöftena i Örebro kommun. Polisen är väldigt nöjda över hur vi samverkar idag, vi vill därför från båda parter bygga vidare på det, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Centrumvärdarna gör ett fantastiskt jobb. Skadegörelsen har minskat och trygghet har ökat efter att de tillsattes. Det är angeläget att de finns kvar och kan fortsätta arbetet i några av våra stora bostadsområden. Det är extra roligt att Centrumvärdarna bygger på medborgarengagemang i de områden som berörs, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

– Fältgruppen finns där tonåringarna finns, såväl dagtid som kvällar och helger, för att identifiera de som riskerar att fara illa och vara stöd för dem som vill och behöver. Fältgruppen kan med vår satsning växla upp det förebyggande arbetet tillsammans med civila samhället genom exempelvis Örebroandan och bygga förtroende mellan ungdomar och vuxenvärlden, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

,