Moderaterna om näringslivsrankingen: “företagarna upplever ett konkurenshot från kommunen”

I dag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Örebro har tappat sammanlagt sju placeringar och ligger på plats 119 av landets 290 kommuner. Kommunen tappar mycket kraftigt avseende politikers och tjänstemäns attityd gentemot företagarna, med 18 respektive 48 placeringar.

– Det skrämmer mig att örebroarna upplever att kommunpolitiker har en allt sämre inställning till dem och deras företagande, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna i Örebro kommun. Det är de som skapar jobb och bygger välfärden. De ska känna att de har kommunens stöd.

– Dessutom visar rankingen att företagarna upplever ett konkurrenshot från kommunen. Här tappar Örebro hela 32 placeringar. Så får det inte vara, säger Anders Åhrlin (M). Kommunen ska fokusera på att tillhandahålla välfärd, inte konkurrera med förtagarna. Det har vi Moderater varit mycket tydliga med under en längre tid. Tyvärr ser vi att Socialdemokraterna istället startar och driver allt fler företag, som försämrar konkurrensen i Örebro och dessutom sköts dåligt.

,