MP kommenterar budgeten: Kräver mer inom jämställdhet, integration och klimat

De styrande partierna i Örebro kommun presenterade under eftermiddagen sitt förslag till budget för 2018. Med anledning av detta vill Miljöpartiets språkrör Sara Richert och Niclas Persson ge kommentarer om prioriteringar och satsningar som uteblivit. Partiet ser jämställdhet, integration och klimat som viktiga framtidsfrågor som kommunledningen inte gör tillräckligt för att möta.
Inför 2018 gör kommunledningen satsningar på fler fältassistenter, något som Miljöpartiet ser positivt på och som partiet föreslog redan 2015 tillsammans med en satsning på fler kuratorer. Partiet är nöjda med att kommunledningen har gått på samma linje, men föreslår att kommunen går ett steg längre. Miljöpartiets mål är att socialtjänsten ska fortsätta sin utlokalisering och vill se att ytterligare ett nytt socialkontor ska öppnas i ett av kommunens större bostadsområde. Partiet vill att 4-5 nya socialkontor ska öppna de närmsta åren i syfte.

– Fler fältassistenter för en mer närvarande socialtjänst är bra och något vi drivit sedan 2015, säger Niclas Persson, kommunalråd. Samtidigt behöver ytterligare steg tas för att utlokalisera socialtjänsten, vi föreslår att ett nytt socialkontor öppnas under nästa år och att man sedan öppnar ytterligare ett per år under kommande mandatperiod.
När staten nu skjuter till ytterligare medel för att jämna ut skillnader mellan skolor och skapa likvärdiga villkor för barns lärande behöver kommunen agera offensivt för att minska skolsegregationen menar MP. Partiet vill skjuta till mer resurser till skolor i socioekonomiskt utsatta områden som måste få möjligheter att göra sina lärartjänster mer attraktiva. Mer medel till kompetensutveckling, högre löner och förutsättningar att ha två lärare i klassrummet kan göra stor skillnad menar partiet.

– Vi kommer vilja skjuta till mer resurser till skolor mer stora utmaningar så att de kan locka de allra bästa lärarna, säger Niclas Persson, kommunalråd. Med satsningar på kompetensutveckling, möjlighet till tvålärarsystem och högre lön kan vi få de skickligaste lärarna till de skolor där de gör störst nytta.

Miljöpartiet är skeptiska till höjningen av friskvårdsbidraget för kommunanställda vilket partiet menar främst ska betraktas utifrån att det är val nästa år. Miljöpartiet efterfrågar satsningar som istället gör skillnad på riktigt för de anställda och minskar sjukfrånvaron. Mer närvarande chefer, med färre underställda och modeller för delat ledarskap är några av de förändringar som miljöpartiet ser som en viktig jämställdhetsfråga.

– Jag tror att 300 kr i ökat friskvårdsbidrag är en satsning som är mer fernissa än verklig förändring,säger Sara Richert, kommunalråd. Det behövs genomgripande arbete för en hållbar arbetsmiljö då 300 kr mer inte gör någon skillnad om du har en arbetsmiljö som gör dig sjuk.

– Vi ser yrkeskategorier som skulle behöva mer tid för reflektion och återhämtning, framförallt i kvinnodominerade yrken, säger Sara Richert, kommunalråd. Det finns även ett stort behov av ett mer närvarande ledarskap, där kommunen även bör utreda nya modeller för delat ledarskap.
Miljöpartiet efterfrågar också fler politiska satsningar för att minska örebroarnas klimatpåverkan. Trots att allt fler örebroare är medvetna och vill göra rätt för sig så syns tydliga trender att biltrafiken fortsätter att öka, och att örebroarnas totala klimatpåverkan blir större.

– Vi kan se att allt fler örebroare tänker på klimatet och vill göra rätt, men att det är svårt eller opraktiskt, säger Sara Richert, kommunalråd. Kommunen behöver skapa möjlighet för fler att ta ansvar för klimatet genom att underlätta vardagen för cyklister, främja återbruk, öka miljöpedagogik i förskola och skola med mera

De styrande partierna i Örebro verkar också ha tagit till sig av Miljöpartiets kritik av processen kring det så kallade Kulturkvarteret. I budgeten framgår tydligt att barn och unga på allvar ska involveras i processen och att riktiga medborgardialoger ska genomföras.

– Det här har vi drivit ganska hårt och är något vi tänker hålla kommunledningen vid. För oss är det oerhört viktigt att de som ska använda kommunens anläggningar får vara delaktiga i utformningensäger Sara Richert.”