Örebro kommun om näringslivsrankingen: Företagsamheten ökar – unga och kvinnor i fokus

Företagsamheten ökar i Örebro kommun och det är främst unga och kvinnor som står i fokus. Det står klart när Svenskt Näringsliv idag släppte sin årliga undersökning av företagsklimatet i landets alla 290 kommuner.

-Det har bland annat lönat sig att stötta våra UF-företagare, Ung företagsamhet. Här har vi satsat långsiktigt, det har varit ett kontinuerligt arbete under många år, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Örebro kommun hamnar i år på 119:e plats på Svenskt Näringslivs rankinglista och står sig bra i konkurrensen med de övriga jämnstora städerna. När det gäller nyföretagsamheten ligger Örebro kommun på plats 76 av de 290 kommunerna.

Området där företagarna efterlyser förbättringarna handlar om dialogen med politiker och tjänstemän.

– Vi har ett starkt näringslivsklimat i Örebro och nu vill vi fortsätta tänka framåt. Vi vill förbättra dialogen med företagen och skapa en ännu bättre förståelse för deras vardag. Det är viktigt att vi alltid tar företagens synpunkter på allvar. Det gör vi genom att mötas och här vill vi titta på fler och nya former för det, säger Lennart Bondeson

– Det är viktigt att lära känna företagarna ännu bättre och ge en riktigt bra service. Det kan vi göra genom till exempel fler konkreta träffar med företagarna ute i de olika företagsområdena. Och fortsätta att hålla i det goda arbetet med kommunservice som varit lyckosamt. Även lotsfunktionen har fungerat bra, en väg in i kommunen där man kan möta alla funktioner inom kommunen som företagen kan behöva ha kontakt med, säger Åza Zastell, näringslivsdirektör Örebro kommun.

Svenskt Näringslivs årliga mätning av företagsklimatet baseras på både enkätundersökningar med företagare och statistik från SCB. Och det handlar alltså om hur det upplevs att driva företag i kommunen. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

,