Kraftig ökning av värdet på länets små- och medelstora företag – topp 3 i landet

Värdet på små- och medelstora företag i Örebro län ökade under 2016 med 10,6 procent, visar Valuations Värdebarometer. Länets hamnar därmed på tredje plats när värdetillväxten i de olika regionerna i landet jämförs. I genomsnitt ökade värdet på Sveriges små- och medelstora företag i undersökningen med 5,6 procent under förra året till totalt 655 miljarder kronor.

– Resultaten visar att små- och medelstora företag mår bra i Örebro län. Ökningen av det samlade värdet under 2016 kan ses som ett mått på länets framtida utvecklingsmöjligheter, säger Tomas Hjelström, chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB.

Valuations värdebarometer som presenteras för sjätte gången – baseras på årsboksluten från totalt 89 538 svenska små- och medelstora företag. Undersökningen omfattar 1 984 aktiebolag i Örebro län med mellan 1 och 49 anställda som har bokslutsmånad december 2016. Vid bokslut 2015 värderades aktiebolagen till sammanlagt 14 259 miljoner kronor. Ett år senare vid motsvarande bokslut 2016, var aktiebolagen värda 15 777 miljoner kronor, en ökning med 10,6 procent.

,