MP vill ha ätbara skolgårdar – anlägg en ny temalekplats om året

mp-skolgard

Fler barn i Örebro ska få roligare skolgårdar och tillgång till fler grönmiljöer. Det är målet med Miljöpartiets förslag som presenterades under tisdagen. En ny temalekplats om året, anlägga en skolträdgård, en naturlekplats för förskolan och lådor med leksaker är några av förslagen.

Roligare lekplatser med unika och specialbyggda attraktioner utifrån ett visst tema, är ett förslag som läggs för att lyfta områden och göra barns lek roligare och mer kreativ. Partiet menar att temalekplatser kan fungera som utflyktsmål för barnfamiljer och bli en mötesplats för människor som annars sällan möts. Miljöpartiet vill bygga en temalekplats om året med start 2018.

– Vi vill låta barnfamiljer vara med och ta fram temat för en ny lekplats med unika lekredskap , säger Sara Richert (MP), kommunalråd. Vårt mål är att Örebro får en ny temalekplats om året.

Miljöpartiet föreslår även att kommunen ska anlägga en skolträdgård med odlingslotter för grundskoleelever. Att barnen behöver få vara utomhus mer, lära sig om odling och mat samt få en starkare relation till naturen är enligt partiet syftet med en skolträdgård. Skolträdgårdar är även ett sätt att främja utomhuspedagogik och ge fler barn tillgång till undervisningsformer som passar bättre än att vara inne i klassrummet. (Bilden är från en stadsodling i regi av bland annat Örebrobostäder AB.)

– Genom att anlägga en skolträdgård skapar vi en resurs för skolorna att använda i sin undervisning om mat och miljö, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. Genom att barn får smuts på händerna och jord under naglarna stärks deras relation till naturen.

För att fler förskolebarn ska komma ut i naturen, men nära förskolan, vill Miljöpartiet se att kommunen satsar på en så kallad Naturverkstad. Ett koncept som kombinerar naturlekplats med pedagogiska rum där förskoleklasser kan både leka och lära mer om miljön.

– När Örebro växer byggs förskolorna ut och gårdarna blir mindre, därför måste vi kompensera med spännande och gröna utflyktsmål, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. En Naturverkstad erbjuder förskolorna med små och begränsade gårdar möjlighet att ge barnen naturupplevelser som följer med hela livet.

– Vi vill se en ordentlig naturlekplats som låter barnen leka fritt och träna sin motorik, samtidigt som de möter naturpedagoger som kan lära ut om naturen, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd. Barn måste tidigt få en relation till skog, växter och natur för att må bra och lära sig att värna miljön.

Miljöpartiet föreslår en rad satsningar för att barn ska få roligare lekmiljöer och starkare relation till naturen:

  • Bygga en temalekplats under 2018, därefter en ny om året
  • Genomföra satsning på jämställda lekmiljöer med leklådor med lösa material
  • Anlägga en skolträdgård
  • Anlägga en naturlekplats med pedagogisk naturverkstad
  • Ersätta asfalt på skolgårdar med grönytor och växter
,