Systemet med anvisningsskolor försvinner – föräldrar ska ansöka om skola för sitt barn

Nu finns ett förslag till nya regler för ansökan till kommunal grundskola. Från 2018 slutar Örebro kommun med anvisningsskolor, nu blir det vårdnadshavarens önskemål och närheten till skolan som avgör var eleven får plats. Programnämnd barn och utbildning beslutar om de nya reglerna den 8 november.

Programnämnd barn och utbildning föreslår att dagens anvisningsskolor ska ersättas med ett mer flexibelt och rättvist system baserat på ”relativ närhet”. De nya reglerna ska gälla alla kommunala grundskolor och en ny central antagning ska ansvara för fördelningen av skolplatserna.

Dagens system med anvisningsskolor innebär att de barn som bor i skolans geografiska anvisningsområde erbjuds plats på skolan. Men systemet har brister, de senaste årens stora ökning av antalet barn i kommunen medför att alla inte får plats på sin anvisningsskola, menar kommunen.

– Och vi måste ju följa skollagen. Nu får vi ett bättre system, mer flexibelt och långsiktigt, där vi garanterar en rättssäker och likvärdig bedömning för alla elever från år till år. Det kommer bli jättebra, säger Charlotta Karlsson-Anderson, programdirektör för programområde Barn och utbildning.

Från 2018 slutar de med anvisningsskolor, istället ska vårdnadshavaren söka till önskade skolor. Det är vårdnadshavarens önskemål och närheten till skolan som avgör var barnet får plats. Alla elever ska få så nära som möjligt till sin skola, om man vill det.

Den nya centrala antagningen kommer att jämföra allas önskemål för att hitta den bästa samlade lösningen för alla elever.

– Det finns många fördelar med en central antagning, vi får ett mer rättvist system som ger alla elever samma förutsättningar att komma in på de skolor de önskar och skolorna, som hittills skött antagningen själva, får mer tid att fokusera på grunduppdraget, säger Charlotta Karlsson-Andersson.