Vänsterpartiet: “En budget för att lappa och laga”

“I dagarna kom budgeten för 2018 från den styrande minoriteten med S,C och KD. En klassisk valbudget med något för alla. Men i budgeten döljer sig fortfarande problemen med privatiseringarna. Och med utspelet förra veckan, att man gärna ser fler privata alternativ i äldreomsorgen i Örebro, så är vägen framåt utstakad”, skriver Vänsterpartiet.

-Det känns som en budget som går ut på att lappa och laga och att rätta till problem som privatiseringen skapat. Visst bygger man ut välfärden lite, vilket behövs när kommunen växer, men man tar inte tag i de stora problemen. Den privata äldreomsorgen är dyr och nu får alla kommuninvånare ta konsekvenserna för det, säger Murad Artin (V).

Tre nya vård- och omsorgsboenden planeras i kommunen. Örebro kommun har långa köer till boendena så det är bra att bygga ut möjligheten för fler äldre att få en plats och en trygg omsorg. Det handlar om stora investeringar på en halv miljard av våra skattepengar för att bygga de här boendena. Men på grund av samarbetet med de borgerliga C och KD är risken stor att driften av de här boendena kommer att privatiseras.

–  Om det blir så är det verkligen en stilstudie i hur vinster i välfärden fungerar. Kommunens skattebetalare bygger boendena och tar all ekonomisk risk samtidigt som företagen får fritt fram att tjäna pengar och göra vinst. Med tanke på de problem vi sett genom åren, är det verkligen inte rätt väg att gå, menar Murad Artin.

Flera satsningar i budgeten handlar om att rätta till problemen inom hemvården. En ny kontrollapparat inrättas för att försöka få de privata aktörerna att inte fördyra för kommunen.

– En stor del av reformutrymmet i den här budgeten kommer ifrån att styret hoppas hämta hem överdebiteringar från de privata aktörerna. Att man i dessa år betalat ut för mycket till företag som går med stor vinst, samtidigt som kommunens ekonomi går dåligt, sticker väldigt mycket i ögonen och det verkar inte vara något som styrande politiker ens reflekterar över, avslutar Murad Artin