Diabetesvården i Region Örebro län hör till den bästa i landet

Diabetesvården i Region Örebro län hör till de främsta i landet. Det visar en rapport från Socialstyrelsen där resultatet redovisas för olika mål som hör ihop med kvalitet i diabetesvården.

– Det var bara två landsting/regioner som nådde målet när det gällde antalet patienter som ligger på tillfredställande nivåer vad gäller blodsocker (glukoskontroll), förklarar Erik Schwarcz, överläkare på medicinska kliniken vid Universitetsjukhuset Örebro. Och det gäller både typ 1 diabetes av som vanligen behandlas på sjukhus och typ 2 som behandlas på vårdcentraler.

– Just blodsockret är viktigt för en person med diabetes. För högt blodsocker kan leda till olika komplikationer som blindhet, njursvikt, hjärtinfarkt och stroke.

-För fem år sedan var vi inte alls stolta över diabetesvården. Vi var sämre än riket i övrigt. Men genom systematiskt och idogt arbete ligger vi i topp, säger Stefan Jansson, distriktsläkare på Brickebackens vårdcentral och ordförande i det regionala diabetesrådet. De goda resultaten beror på många faktorer.

– På både sjukhus och vårdcentraler finns diabetesteam som består av läkare, diabetessköterskor, fotterapeuter, dietist, ibland även kuratorer och undersköterskor. Vi har tydliga vårdriktlinjer och ger riktade insatser till patienter med sämre värden.

– Vi har också mer tekniska hjälpmedel i form av diabetespumpar och sensorer som hjälper patienterna att själva ha koll på sina värden. Hela tiden håller vi koll på våra resultat och för in i ett nationellt kvalitetsregister.

– Men allra viktigast för diabetsvården i primärvården är att det finns engagemang lokalt på varje vårdcentral. Vi har satsat på personalens utbildning och vi besöker varje vårdcentral för att föra en dialog med medarbetarna om diabetesvården. Det har gett resultat som håller i sig, förklarar Stefan Jansson.

– Länets diabetesvård var i topp redan förra året och de resultat som presenteras i Socialstyrelsen rapport är egentligen från 2016. I helt aktuella siffror är vi faktiskt ännu bättre, säger Erik Schwarcz.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra diabetsvården och nu gäller det att också nå de övriga nationella målen som Socialstyrelsen följer upp. Andelen patienter med högt blodtryck ska vara rimlig, fler patienter ska genomgå fotundersökning och ögonbottenfotografering. 7, 5 procent av våra patienter röker och den andelen vill vi minska eftersom hälsoriskerna för personer med diabetes innebär mycket stora hälsorisker, avslutar Erik Schwarcz.