Starkt tredje kvartal för företagen – färre konkurser

Svenskt företagande uppvisar ett starkt tredje kvartal visar färsk konkursstatistik från Creditsafe. Antalet företag som går i konkurs har inte varit såhär få sedan 2008. Utöver de starka siffrorna för det senaste kvartalet, så minskar även september med en procent jämfört med i fjol. Totalt försattes 383 aktiebolag i konkurs under september.

Förra året var ett rekordlågt år sett till antal konkurser, trots detta uppvisar årets tredje kvartal ännu färre konkurser. Tredje kvartalet i år är tre procent bättre än förra året. Antalet konkurser under juli, augusti och september landar på 1 041 aktiebolag, vilket kan jämföras med 1 072 i fjol. Vi får gå tillbaka till 2008 för att hitta ett tredje kvartal som varit lika starkt.

– När vi summerar tredje kvartalet är det med riktigt låga konkurssiffror, något som tyder på att företagandet i landet går fortsatt bra. Nu återstår att följa utvecklingen under hösten för att se om vi kommer hamna på en rekordnivå även 2017 eller om trenden nu vänder, säger Krister Jonsson, VD på Creditsafe.