Projekt Mamma ut på turné – spelar i Örebro den 8 oktober

projekt-mamma

Lördag 7 oktober är det dags för turnépremiär i Örebro län av föreställningen Projekt: Mamma, av och med Alexandra Zetterberg Ehn. Föreställningen är ett gästspel från Folkteatern Gävleborg och dess turné en del i det fortsatta utvecklandet av arrangörsverksamheter i Örebro län.

Riksteatern Örebro län och Örebro länsteater har under spelåret 2016/2017 drivit ett pilotprojekt kring arrangörsutveckling med stöd från Region Örebro län med syftet att få en bild av vilka behov som finns och vad som är nödvändigt för att på sikt få ett hållbart, aktivt arrangörsnätverk. Målet är att få fler arrangörer och mer scenkonst på små orter/alternativa spelplatser i Örebro län.

För att bibehålla kontinuitet och möjliggöra arrangemang i väntan på att Region Örebro län ska fatta beslut kring eventuell fortsättning, subventionerar Örebro länsteater och Riksteatern Örebro län var sin föreställning under spelåret 2017/2018. Från Örebro länsteaters sida erbjuds Projekt: Mamma och från Riksteatern Örebro län erbjuds Arne – ett frihetsbegär.
Söndag 8 oktober 16.00 på Örebro Teater
I samband med föreställningen anordnas ett uppföljningsmöte med både befintliga och förhoppningsvis blivande arrangörer

foto: Folkteatern Gävle