Utställningen Jag gråterskan visas på länsmuseet – historier om familjer på flykt

Hur bär man på sin familjs historia vid flykt eller migration? Hur många generationer, på vilka sätt yttrar det sig, vad lämnar man först, sist? Utställningen Jag gråterskan – med rötter i Karelen är en konstutställning med örebrokonstnären Rita Pyy som invigdes på Örebro läns museum i helgen.

Under hösten arbetar länsmuseet med tema Sverigefinskt kulturarv. Vi vill visa olika bilder av finländare i Sverige och ge en djupare bild av relationen mellan Sverige och Finland. På så sätt kan man behandla ämne som migration och integration och sätta dem i ett större perspektiv. Utställningen är en del av firandet av Finlands 100-årsfirande som självständig nation och genomförs i samarbete med ArkivCentrum Örebro län, Örebro kommun och Region Örebro län.

Rita Pyy är född i Sonkajärvi i Finland 1952.  Hon kom till Stockholm på 1970-talet och utbildade sig till konstnär. Med utställningen Jag Gråterskan – med rötter i Karelen tar hon sig an sin egen släkts historia, med utgångspunkt i Karelen. Av de människor som tvingades fly från Karelen till övriga Finland har ett stort antal sedan emigrerat till Sverige. De själva, eller numera deras barn och barn-barn, bär liksom Rita Pyy på den karelska historien och arvet. Trots att de kanske aldrig satt sin fot i Karelen.

Ritas Pyy berättar själv om bakgrunden till utställningen: ”Jag, gråterskan är en rumslig installation som återkallar och aktualiserar ett smärtsamt avsnitt i Finlands historia under andra världskriget. Förlusten av Karelen till Ryssland innebar att 10 procent av landets yta försvann och sammanlagt 430 000 interna flyktingar spreds ut över landets nya gränser.
Materialet i installationen är en samman-blandning av vad jag kallar för inre och yttre biografi. Den yttre grundar sig på konkreta fakta och verkliga händelser. Den inre däremot har med ens föreställningsvärld och tankebild att göra. Som andra generationens karelare är bilden av Karelen för min till stora delar just en abstraktion i min tankevärld. Genom konsten blandar jag mig i släktens historia, flyttar den in i samtiden för att infoga i min biografi.  I mina arbeten strävar jag efter att eliminera skiljelinjen mellan olika tider.”