Ny förskola byggs i Brickebacken – kostar 35 miljoner

På onsdag fattade Programnämnd Barn och utbildning beslut om att bygga en ny förskola i Brickebacken för att ersätta Hopprepets uttjänta lokaler. Förskolan planeras att stå färdig hösten 2018 och ha plats för 90 barn.

Förskolan Hopprepets lokaler i Brickebacken har uppnått sin tekniska livslängd och behöver därför rivas, och helt nya lokaler ska byggas. Förskolan kommer att byggas på en intilliggande tomt, där förskolan Bollen tidigare stod. Den byggs efter konceptet ”Framtidens förskola 2.0” vilket innebär att den har 5 avdelningar i två plan med matsal och eget tillagningskök.

– Det händer mycket i Brickebacken nu. Vi har precis presenterat ett nytt vård- och omsorgsboende, och nu blir det dessutom en ny förskola. Förskolan Hopprepets lokaler är gamla och slitna, det är verkligen dags för någonting nytt. Den här nya förskolan kommer att bli ett lyft för Brickebacken, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

-Behovet av förskoleplatser är fortfarande stort, men vi behöver också se till att våra befintliga förskolor har en bra standard. Att vi bygger på tomten bredvid betyder att barnen kommer kunna gå kvar i sina vanliga lokaler fram tills dess nya Hopprepet står färdig 2018, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot i Programnämnd Barn och utbildning.

– Utemiljön kommer att utformas utifrån kommunens arbete med Gröna förskolegårdar. När vi bygger nytt har vi stora möjligheter att utforma gården så att de blir både inbjudande, pedagogiska och lekvänliga, säger Marlene Jörhag (KD), ledamot i Programnämnden.

Investeringen beräknas att bli cirka 35 miljoner kronor.