Intäkterna från hotellövernattningar ökade med nära sju procent – utländsk turism ökade mest i Örebro

hotell-o-restaurang-personal

Boendeanläggningarna fortsätter att tjäna mer på övernattningar under sommarmånaderna. Logiintäkter från hotell, stugbyar och vandrarhem steg med 6,6 procent under juni-augusti jämfört med samma period i fjol.

Antalet övernattningar (inklusive camping) under sommaren minskade samtidigt med 1,4 procent till totalt 27,1 miljoner. Det är framför allt svenskar som väljer andra alternativ under sin semester. Svenska övernattningar minskade med 3,3 procent sommaren 2017.

– En bidragande faktor till minskningen kan vara att svenskar reser mer utomlands. Fler besökare bokar också boende hos privatpersoner, något som statistiken inte omfattar, säger Martin Daniels, analytiker på Tillväxtverket.

En marknad som lockades extra av den svenska sommaren i år är amerikanerna. Totalt blev det 338 000 amerikanska gästnätter/övernattningar i Sverige under juni till och med augusti. Det är en ökning med 39 procent jämfört med föregående år.

Andra långväga besökare fortsätter att komma till Sverige. Antalet gästnätter från Kina ökade med 13 procent från föregående år. Antalet gästnätter för utomeuropeiska besökare ökade med totalt 12 procent.

I Sveriges storstadsregioner steg övernattningarna svagt i både Stockholm och Västra Götaland, medan de minskade i Skåne. I övriga län steg övernattningarna mest i Västmanland och Kronoberg. Svagast utveckling jämfört med förra sommaren hade Dalarna och Östergötland.

– Campingen minskar och har visat en svag utveckling under de senaste somrarna. Det finns dock en viss eftersläpning i rapporteringen från campinganläggningarna vilket kan förbättra bilden framöver i län med mycket camping, säger Martin Daniels.

Antalet internationella övernattningar ökade mest i Jönköpings och Örebro län. Men också på Gotland och i Kronobergs län ökade de utländska övernattningarna med tvåsiffriga tillväxttal jämfört med i fjol. Antalet utländska övernattningar ökade i samtliga tre storstadsregioner.

foto: Behrn hotell

,