NCC bygger kulturkvarteret vid konserthuset

kulturkvarter1

Örebroporten har fått uppdraget från Örebro kommun att bygga Kulturkvarteret. Wingårdhs arkitekter har ritat det vinnande förslaget i den genomförda arkitekttävlingen. Planarbetet pågår och byggstart är planerad tidig höst 2018. Invigning av Kulturkvarteret planeras till höst/vinter 2020/2021. Huset som bland annat ska innehålla verksamhet för Kulturskola och Bibliotek har en yta på ca 15 500 m2.

– Vi har utsett NCC Sverige AB till entreprenör i detta projekt. Projektet upphandlas och utförs som en totalentreprenad med partneringupplägg. Direkt efter att avtalsspärren löpt ut går vi in i projekteringsfasen tillsammans med entreprenören. Det ska bli väldigt roligt att komma igång på riktigt med projektet säger Mattias Waller, projektutvecklingschef på Örebroporten.

Örebroporten har precis genomfört upphandling av byggentreprenaden och meddelat tilldelningsbeslut.

– Det är oerhört glädjande att fyra starka byggföretag konkurrerat om detta uppdrag, vilket visar det stora intresset för att bygga Kulturkvarteret. Alla fyra entreprenörerna har angett att man betraktar detta som ett prestigeprojekt för att stärka Örebros attraktivitet och vare en del i Örebros framtida utveckling, säger Lennart Bondeson, styrelseordförande Örebroporten

– Vi har upphandlat och utvärderat entreprenör utifrån kriterierna organisation, genomförandeplan och ekonomistyrning, till ett i förväg fastställt entreprenadarvode. För oss är det oerhört viktigt att entreprenören har tillräcklig kraft och metoder som är till gagn för projektet säger Jeanette Berggren, vd på Örebroporten.

,