Efter ett år av byggnation – i dag öppnade Trädgårdsgatan-Alnängsgatan

Idag öppnades hela Trädgårdsgatan – Alnängsgatan för all trafik. Sedan september förra året har sträckan byggts om i etapper och nu finns bra utrymmen för både gång och cykel längs hela sträckan, mer grönska, parkeringsmöjligheter och bättre handelslägen längs gatan.

Hela Trädgårdsgatan-Alnängsgatan har på ett år byggts om till en stadsgata med parkeringsplatser, grönska och mer ytor för cykel och gång längs hela gatan. Gatan kommer framöver hantera samma mängd biltrafik som innan ombyggnaden, men utryckningsfordon får lättare att ta sig fram genom egna ytor som gör att de kan ta sig förbi även när trafiken står still.

– Örebro city har blivit större och ombyggnaden har gått bättre än vi vågat hoppas. Personalen på Stadsbyggnadskontoret och på Tekniska förvaltningen i Örebro kommun har gjort ett fantastiskt jobb, precis som entreprenörerna som jobbat hårt för att hinna klart enligt den pressade tidsplanen, säger Björn Sundin (S) ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Genom ombyggnaden har stadskärnan utökats och det har skapats fler lägen för handel och restauranger. Det är viktigt för både cityhandeln och för Örebros tillväxt. Vi ser hur fastighetsägarnas intresse ökat längs gatan och redan har vi fått förfrågan om att bygga ytterligare lokaler längs Trädgårdsgatan bakom Willys, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Trädgårdsgatan-Alnängsgatan har blivit en mycket vackrare gata och har äntligen fått cykelbana längs hela sträckan. Nu finns det en bra cykelväg från de snabbast växande delarna i sydvästra Örebro till arbetsplatserna i city, till exempel USÖ, som är en av Örebros största arbetsplatser, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Fastighetsägare längs gatan har bidragit till ombyggnaden genom investeringar i cykelställ, planeringar och andra förändringar som gjort gatan mer inbjudande och grönskande.

,