Så ska CV bli en levande stadsdel – Jernhusen vill utveckla området i flera etapper fram till 2040

cv-torg

Igår, 5 oktober, togs beslutet och CV-områdets planprogram går ut på samråd med start den 19 oktober. CV-området är idag ett industriområde som kommer att utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och grönområden.

CV-området är idag ett industriområde som är centralt placerat i Örebro och de äldsta delarna har använts i över 100 år, väl bekant för örebroarna. Örebro kommun har tillsammans med Jernhusen som äger marken tagit fram ett planprogram för hur man ska kunna utveckla det kulturhistoriska industriområdet. Jernhusen vill utveckla området långsiktigt och i flera etapper fram till 2040.

– Fler örebroare än jag har genom åren sett dessa vackra byggnader och tänkt på hur spännande detta område skulle kunna bli. Genom omvandlingen av CV-området binder vi ihop Örebros historia med den växande staden och vi får ett nytt område med en helt egen karaktär med nya gångstråk, mötesplatser och bostäder. I ett område som förr gav framtidshopp och möjligheter åt de industriarbetare som säkrade järnvägens framväxt kommer morgondagens barn och unga tillsammans skapa jobb, kultur och upplevelser, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Samrådstiden för planprogrammet är 19 oktober 2017 – 9 januari 2018 och alla är välkomna att lämna sina synpunkter. Detaljplaneläggning av en första etapp kan inledas när planprogrammet är godkänt, för att möjliggöra byggnation med inflytt under 2020.

– Målet med stadsutvecklingen är, utöver att tillvarata de kulturhistoriskt bevarandevärda byggnader som finns i området, att ge plats för fler invånare och möjliggöra utveckling för USÖ och Örebro universitet. Förslaget innebär att stadsdelen öppnas upp och tillgängliggörs för allmänheten samtidigt som CV kopplas effektivt mot såväl city som Oset och Rynningeviken genom gator, cykelbanor och gröna länkar. Vattendraget Lillån utvecklas som rekreationsstråk och en nya park öppnar upp området i nord-sydlig riktning, säger Hanna Bäckgren som tillsammans med en arbetsgrupp på kommunen arbetat med planprogrammet.

CV-området är ett område som haft en stor betydelse för stadens utveckling vilket kommer att lyftas under samrådstiden med en film som kommer att finnas tillgänglig och kulturhistoriska vandringar i anslutning till samrådsmötet den 11 november. Utvecklingen av CV-området ska bidra till att återuppväcka CV-området och öppna upp det för örebroarna.

,