Donationsveckan: 800 svenskar väntar på ett nytt livsviktigt organ

Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. Ännu fler väntar på transplantation av en vävnad som till exempel hjärklaffar, hornhinnor och hud. För att kunna rädda liv, öka livskvalité och underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler göra sin vilja känd.

I samband med den Europeiska donationsveckan 9-15 oktober uppmärksammas organ- och vävnadsdonation på flera ställen i Europa. Syftet med Donationsveckan är att öka kunskapen om organ- och vävnadsdonation och vikten av att ta ställning.

I gallerian vid Universitetssjukhuset Örebro kommer personal från bland annat Hornhinnebanken finnas på plats under tre dagar 10-12 oktober. De kommer att svara på frågor och visa besökare olika sätt att registrera sig i donationsregistret.

– Vi vet att de flesta människor är positiva till att donera sina organ och vävnader efter sin död, men många vet inte hur man rent praktiskt gör sin vilja känd, säger, Martin Svahn, donationsansvarig läkare i Region Örebro län.

Genom att uttrycka sin inställning, så uppstår inte en situation där närstående behöver försöka tolka den avlidnes vilja och fatta svåra beslut.

– Gör din vilja känd, diskutera med dina närstående, fyll i ett donationskort eller registrera dig i donationsregistret. Det underlättar för alla säger Lisa Dahlström, regionsamordnare Hornhinnebanken, Universitetssjukhuset Örebro.