Kineser mesta turisterna i augusti – Örebro vinnare i besöksnäringen

turist-host-vinnare

Örebroregionen hör till sommarens vinnare i turist-Sverige. Under de tre sommarmånaderna noterades 659 732 gästnätter på regionens hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser, stugor och lägenheter. Det är en ökning med nära 4 procent jämfört med 2016. Riksgenomsnittet för samma period var en minskning med 1,4 procent, vilket innebär att Örebroregionen fortsätter de fem senaste årens positiva trend.

Den största procentuella ökningen finns bland de utländska besökarna som ökade med 14,2 procent mot 2016 vilket är den näst högsta ökningen i landet efter Jönköping. Sedan 2012 har antalet utländska gästnätter i Örebroregionen ökat med nära 70 procent, vilket är den högsta ökningen i landet.

– Besöksnäringen är en viktig tillväxtbransch som ger goda effekter i hela länet. Glädjande att se hur väl vi ligger till i förhållande till övriga destinationer i landet, säger Irén Lejegren (S) ordförande nämnden för Regional Tillväxt.

Tittar man enbart på hotell har Örebroregionen ökat med 8 procent under sommaren. Bäst är utvecklingen i Örebro och övriga Närkekommuner och bland förklaringarna finns stora evenemang i Örebro, som Titanic-utställningen och Open Art samt ökad kapacitet i och med återöppnandet av Aspa Herrgård och utökad kapacitet på Lanna Lodge.

– I Örebro kommun har gästnätterna på hotell under sommaren ökat med 12 procent till över 163 000 på bara ett år. Sedan 2014 har de ökat med 53 procent, vilket förstås är helt fantastiskt, I faktiska tal handlar det om ökning med nära 57 000 gästnätter, vilket innebär att bara ökningen sedan 2014 är större som den totala beläggningen under augusti i år. Jag har aldrig varit med om något liknande, kommenterar Björn Fransson, turismstrateg på Örebrokompaniet.

Värt att notera är också att det totala kapacitetsutnyttjandet (beläggningsgraden) på hotellen nu är högre än 2015, trots att det tillkommit två nya hotell som ökat kapaciteten med 11 procent.

– Bland de utländska besökarna är det värt att notera att Kina nu är näst största marknad på hotellen i Örebro. Sett över hela året är Kina tvåa och Sydkorea femma i nationsstatistiken för Örebrohotellen. I augusti var Kina till och med den allra största utländska gruppen på hotell. Lägger man till andra boendeformer dominerar förstås fortfarande norrmän och tyskar, men vi ser tydligt att trenden med en kraftig ökning av besökare från Asien fortsätter, kommenterar Björn Fransson.

,