Anna Ågerfalk (L) om vårdcentralerna: “Visst är det bra med drop-in, men vem ska man droppa in hos?”

anna-a-l

“Socialdemokraterna och deras stödpartier vill öka tillgängligheten till vårdcentralerna genom att patienter ska slippa boka tid. Visst låter det bra. Problemet är att det inte finns någon att droppa in hos… Vården går på knäna och ekonomin håller på att haverera. Regionen borde kraftsamla kring sitt huvuduppdrag. Men Socialdemokraterna och deras stödpartier lägger ännu fler uppgifter på en redan ansträngd primärvård, säger Anna Ågerfalk (L) regionråd i opposition.

-Det är märkligt att huvudnumret i Socialdemokraternas budgetförslag är ännu fler uppgifter som vårdpersonalen ska utföra. De har haft makten i Örebro län i 100 år. Ändå misslyckas de år efter år med vårdens kärnuppgifter. Tillgängligheten till primärvården är bland de sämsta i landet. Vårdcentraler saknar läkare och chefer. Kostnaderna för stafettläkare ökar. Det borde vara dags att ta tag i de grundläggande problemen.

-Majoriteten pratar gärna om långsiktig hållbarhet när det gäller miljön. Men vården är vare sig långsiktig eller hållbar i dagsläget, fortsätter Anna Ågerfalk. Vi måste ha en bättre personalpolitik som gör det möjligt att rekrytera fler goda medarbetare. Vi måste ha en öppnare attityd till alternativ som gör det möjligt att mäta och jämföra sig med andra vårdgivare, och som ger möjlighet till boende i hela länet att få en nära och god primärvård. Vi måste prioritera ner uppgifter som inte är nödvändiga för sjukvården, som regionala bolag och ökade kostnader för kollektivtrafik.

-Men det gör inte majoriteten. Vi ser i dagsläget en kostnadsutveckling som är långt över målen. Majoriteten kommer sannolikt att behöva spara mångmiljonbelopp redan 2018. Men det mörkas. Istället låtsas de som om det finns pengar till ännu fler uppgifter när de inte ens klarar de uppgifter de har att göra idag.

-Vården är i en bekymmersam sits i hela Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting har pekat på att det finns stora risker för ökande underskott de kommande åren. Kraven på att använda de skattepengar som finns på ett bra sätt borde bara bli större. Möjligheterna till nya satsningar, framförallt utanför sjukvårdsområdet, är nästan noll.

-I det läget är det orimligt att som socialdemokraterna släppa ansvaret för den vårdorganisation de lett så länge, och istället skvätta ut pengar på nya, ofinansierade uppdrag. De ökade kostnaderna för drop-in-mottagningarna kommer inte att klaras utan motsvarande besparingar inom andra områden. Men vilka områden vill Socialdemokraterna spara på? Budgeten ger inga svar.

-Liberalerna i Örebro län vill ge större frihet till vårdcentralerna och medarbetarna i regionens egna verksamheter. Vi vill öppna organisationen för nya, spännande utförare. Vi vill se till så att skattepengarna går till det de ska. Där finns enormt mycket att göra. Det visar inte minst socialdemokraternas budget för 2018, avslutar Anna Ågerfalk.