Nu får örebroarna säga sitt om kulturkvarteret – anordna workshops för att skapa dialog

kulturkvarter1

Nu ska Kulturkvarteret fyllas med innehåll. Och det har blivit dags att höra vad medborgarna vill ha i Örebros nya mötesplats. Efter att NCC nu är klar som entreprenör för Kulturkvarteret börjar en helt ny tid för arbetet med örebroarnas nya mötesplats. Nu ska det vinnande arkitektförslaget förverkligas. Och det tillsammans med medborgarna.

– Under hösten kommer vi att höra med målgruppen om vad de vill ha i Kulturkvarteret. Vi kommer till exempel att använda oss av skolorna för att fånga in förslag från barn och unga och anordna workshops för att skapa en dialog med föreningar och studieförbund, säger Lars Thornberg som är projektledare från Örebro kommun.

– Kulturkvarteret är en unik satsning för alla kommuninvånare, särskilt barn och unga. Nu vill vi i nästa steg ge möjlighet till stor delaktighet om hur till exempel bibliotek och kulturskola ska fyllas med liv, säger Lennart.Bondeson( KD), kommunalråd.

Kulturkvarteret ska vara en mötesplats för alla, en plats för upplevelser, kulturutövande och lärande. Projektet löper på enligt tidsplanen. Hösten 2018 tas första spadtaget och det ska stå färdigt hösten 2020.

– Hjärtat är stadsbiblioteket som är en naturlig mötesplats för många, nu tar vi nästa steg i att föra dialog med medborgare i olika åldrar om hur man skulle vilja utveckla Kulturkvarteret så att mötesplatsen blir deras, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd.

, , ,