Länet får två miljoner för stärkt livsmedelsnäring – ökad produktion och fler jobb

livsmedel-satsning-lanet

Region Örebro län stärker nu arbetet med att skapa möjligheter för såväl ökad produktion av mat i länet som för fler arbetstillfällen inom livsmedelsnäringen. Detta sedan regeringen meddelat att Region Örebro län får två miljoner kronor för sitt arbete kopplat till den nationella livsmedelsstrategin.

– Det är väldigt glädjande att vi nu får ännu bättre möjligheter att verka för till exempel kompetensutveckling, förenklingar för företagen, ökad innovationsförmåga och minskat matsvinn på regional nivå. På så sätt kan vi bereda väg för fler jobb inom livsmedelssektorn samtidigt som vi förbättrar möjligheterna till hållbar tillväxt, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

I somras påbörjade Region Örebro län tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län ett arbete med att ta fram regional handlingsplan för livsmedelskedjan. Handlingsplanen utgår från den nationella strategin men fokuserar på Örebro läns styrkeområden. Planen tas fram i flera steg, och väntas vara färdig under våren 2018.

– Handlingsplanen utgör stommen i arbetet för att tillsammans med länets aktörer skapa en plattform för tillväxt, utveckling och samverkan på livsmedelsområdet. Vi skapar helt enkelt en konkurrenskraftig livsmedelskedja i länet, säger Irén Lejegren.

Fakta: Livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan, från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken livsmedelspolitiken ska utformas fram till 2030 och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Fakta: Regional handlingsplan för livsmedelskedjan

Punkter som diskuteras i arbetet med handlingsplanen:

  • Förenklingar för företagen
  • Effektiva företagsformer
  • Matsvinn
  • Konsumentupplysning
  • Ökad export
  • Fler exporterande företag
  • Aktivt ansvar för innovation hos livsmedelskedjans aktörer
  • Spridning och kommersialisering av produkter
  • Rådgivning
  • Kompetensutveckling
,