Unika fynd vid metallsökning efter Eketorpsskatten – hittade armband och silvermynt

eketorpsskatten-silvermynt

I söndags undersöktes fyndplatsen för Eketorpsskatten med metalldetektorer, vilket är en del av det metallsökarprojekt som länsmuseet driver tillsammans med Länsstyrelsen, Sveriges Metallsökarförening och Riksantikvarieämbetetet.

Eketorpsskatten påträffades på 1950-talet 1 kilometer öster om Riseberga Kloster i Edsbergs socken i närheten av Fjugesta. Skatten är den största i Närke och kommer från 900-talet e Kr, Vikingatiden. Den består av ett stort antal silvermynt med arabisk och västeuropeiskt prägling, hacksilver och rikt dekorerade halsringar, armband, spännen, hängen och pärlor.

Deltagarna som var utrustade med detektorer leddes av museets arkeolog Martin Edlund. Vid sökningen påträffades det många fler föremål än vad alla medverkande någonsin hade kunnat drömma om. I åkermarken vid den tidigare fyndplatsen för skatten återfanns ett 70-tal silverföremål och ett guldföremål.

Det var främst ett 50-tal klippta silvermynt och flertal bitar hacksilver. Men framför allt hittades tre stora armband och flera mindre ringar av tvinnade och flätade silvertrådar. Märkligt nog fanns två djurhuvudformade knoppar, vilka kan ha tillhört de halsringar som finns i skatten. Likaså ett stort ovanligt dräktbeslag och en pärla, som båda har västeuropeisk växtornamentik. Guldföremålet visade sig vara den saknade kanten till ett runt spänne med infällda stenar, som är det äldsta föremålet i skatten och från 600-talet e Kr.

De nya föremålen ökar vår kunskap om skatten och i det sammanhanget kompletterar de bilden av länets Vikingatid  och förhistoria. Föremål från Eketorpsskatten finns redan idag utställda på museet. När fynden har förtecknats och konserverats kan  de så småningom visas upp på museet och ingå i en ny utställning om länets förhistoria.

källa/ foto: Örebro läns museum

,