Här ska kommunen dra fram vatten och avlopp – plan område för område till 2027

Örebro kommun föreslår ny utbyggnadsplan för vatten och avlopp till befintlig bebyggelse. De områden som ska få kommunalt vatten och avlopp under den närmaste 10-årsperioden är Ekeby-Dreve, Framnäs, Rinkaby, Latorp, Tysslinge by och Lanna. Det slutgiltiga beslutet tas i höst.

Örebro kommun arbetar långsiktigt med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse på landsbygden. Just nu pågår arbete i Östra Mark, Södra Väringen, Sjöboviken, Grythem, Västeråsen och Gällersta kyrkby.

Arbete för att förse befintlig bebyggelse med kommunalt vatten och avlopp följer en tioårig utbyggnadsplan.

Den tidigare utbyggnadsplanen beslutades av kommunfullmäktige i Örebro 2014. Sedan dess har förutsättningarna förändrats. Den pågående utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i planerade områden har visat sig vara komplicerad, vilket försenat arbetet. Dessutom växer Örebro kraftigt och utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostadsområden kräver mer resurser. Det medför att den planerade utbyggnaden till befintlig bebyggelse kommer att ta längre tid än planerat. Utifrån de nya förutsättningarna har vi arbetat om utbyggnadsplanen från 2014.

Den 5 oktober godkände Programnämnd samhällsbyggnad den omarbetad utbyggnadsplan. Sex områden med befintlig bebyggelse på landsbygden ska enligt planen få kommunalt vatten mellan 2017–2027, dessa områden är Ekeby-Dreve, Framnäs, Rinkaby, Latorp, Tysslinge by och Lanna.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet senare under hösten.

,