Örebro på väg att få licens för ökad trygghet kvälls- och nattetid

purple-flag-nattbild

Purple Flag är en process med syftet att skapa ett socialt hållbart, tryggt, säkert och upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla, säger Tomas Kruth, projektledare för Svenska Stadskärnors modell Purple Flag Sweden. Den 12 oktober är det dags Purple Flags certifieringsceremoni i Stockholms Handelskammares lokaler och tolv städer är godkända, en av dem är Örebro.

Det började som ett pilotprojekt 2014 med nio pilotstäder. Tre år senare har ytterligare tolv städer blivit certifierade och på tur står nu i dag Helsingborg, Örebro, Karlskoga, Oskarshamn och Örnsköldsvik.

– För att bli certifierad enligt Purple Flag Swedens kriterier måste man uppfylla kraven inom fem fokusområden, säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy under fyra tidszoner, från tidig kväll till sen natt., förklarar Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag-modellen.

Utmärkande för Purple Flag är själva processen som bygger på delaktighet och samverkan mellan de offentliga och privata intressenterna i det avgränsade området som städerna har valt. Under tolv intensiva månader har man gått från insikt till konkreta lösningar baserat på en gemensam målbild. Antalet tidiga kvällsaktiviteter för en bredare målgrupp har tillkommit, fler cykelställ, bättre skyltning, fler fältarbetare under kvällar och nätter är några konkreta exempel som genomförts. Likaså har man blivit varse om vikten av bättre kvällsbelysning på husfasader, parker, stråk och inte minst butiker. Det ger en trygghetskänsla och förebygger brott. En bättre dialog finns också mellan de olika aktörerna för att exempelvis hantera stökiga kvällar. Särskilt kvällsvandringarna med representanter från kommunen, Polisen, fastighetsägarna, handeln, krögarna är en ögonöppnare för alla.

Fakta

Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. 2014 introducerade Svenska Stadskärnor Purple Flag i Sverige anpassat till svenska förhållanden. Den lila flaggan är en symbol för en säker, trygg och attraktiv stad kvälls- som nattetid och en del i varumärkesbyggandet.

Bilden är från en filmvisning på Stortorget kvällstid.

,