Mälardalsrådet möts i dag: Hur skapar vi ökad innovationsförmåga i offentlig sektor 

Stärkt innovationsförmåga är nödvändigt om Stockholm-Mälarregionen ska kunna möta morgondagens samhällsutmaningar. Nu samlas cirka 150 representanter för politik, näringsliv och akademi i Stockholm den 13 oktober för att samtala om vägar framåt för innovation i offentlig sektor.

  • Departementsråd Christina Henrysson inleder med att presentera regeringens arbete för att bidra till ökad innovationsförmåga i offentlig sektor.
  • Mälardalsrådet, som arrangerar konferensen, presenterar en färsk rapport med goda exempel på innovation i allmänhetens tjänst.
  • Fokus är på hur stärkt innovationsförmåga kan främjas, med fokus på ledarskap, behovsdriven innovation och samverkan.

– Vi vill lyfta fram lyckade exempel på innovation inom offentlig sektor som våra medlemmar arbetar med. Vi har starka innovationer i regionen men måste diskutera hur vi bäst tar tillvara dessa framåt och bidrar till en ökad innovationsförmåga. Rapporten ger nya insikter som vi vill dela med oss av i vårt breda nätverk, säger Andreas Pernblad, ansvarig processledare i regional utveckling på Mälardalsrådet.

Stockholm-Mälarregionen behöver innovativa lösningar som svarar mot morgondagens samhällsutmaningar. Regionen har bevisat hög innovationsförmåga och 4 av 10 svenskar med högskoleutbildning bor här. Under konferensen diskuteras hur kommuner och regioner/landsting omsätter idéer till verklig förändring för människor, organisationer och samhällen.

Mälardalsrådets färska rapport, Innovation i allmänhetens tjänst, lyfter åtta olika exempel på innovation i offentlig verksamhet. Rapporten diskuterar erfarenheter, lärdomar och vägar till fortsatt stärkt innovationsförmåga i fem län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland. En utställning i samband med konferensen erbjuder möjligheten att möta människorna bakom rapportens exempel.

Under dagen medverkar bland annat Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting, Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län, Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande barn- och ungdomsnämnden Sollentuna kommun och Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande Oxelösunds kommun, i ett panelsamtal om bättre samverkan nationellt, regionalt och lokalt för att främja innovationsförmågan i offentlig sektor.

Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör för Vinnova, presenterar hur myndigheten främjar innovation i offentlig sektor medan Annette Alkebo, t.f innovationschef på Stockholms läns landsting, berättar om deras arbete med systematisk innovationsledning.

Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet, Johan Schnürer, rektor Örebro Universitet, Katrien Vanhaverbeke sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting, Annelie Hagberg välfärdspolitisk strateg Vision och Maria Winkvist produktchef Kontigo Care avslutar dagen med en diskussion kring konkreta vägar framåt.