Bilda, S:t Lukas och konsthallen bjuder in till Angelägna samtal

Tillsammans med Örebro Konsthall och S.t Lukas inbjuder till Studieförbundet Bilda till ett offentligt samtal mellan Nina Björk och Moni Höglund den 18 oktober kl 18.30 på Örebro Konsthall.

– Vi hoppas att Angelägna samtal ska vara en arena för goda existentiella samtal där människor utmanas att reflektera, och kanske omvärdera, sin tillvaro och sin omgivning, säger Ida Eriksson, konsulent på Studieförbundet Bilda.

– Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser där sådana samtal kan äga rum. Angelägna samtal är en samtalsserie på Örebro konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. Under kvällarna ges även utrymme till fortsatta samtal bland deltagarna och frågor till de medverkande.