Annica Lundström blir breddansvarig på Svenska Golfförbundet

annica-golf

Svenska Golfförbundet intensifierar arbetet kring några av förbundets hjärtefrågor och inför vid årsskiftet nya verksamhetsområdet breddidrottsutveckling. Chef blir Annica Lundström, idag ansvarig för Vision 50/50, svensk idrotts största förändringsarbete inom jämställdhet. Annica är idag vd och klubbchef på Örebro City Golf & Country Club.

Svenska Golfförbundet (SGF) är långt framme i arbetet med frågor som rör idrott hela livet, jämställdhet, hälsa, turism och miljöengagemang. Genom att samla områden som dessa i ett dedikerat verksamhetsområde ökar SGF fokus på breddidrott ytterligare. Avstamp tas i Riksidrottsförbundets strategi mot 2025, där alla människor oavsett ålder, kön, bakgrund och övriga förutsättningar ska vara välkomna till idrotten.

– Jag känner mig stolt och glad över förtroendet att vara delaktig i golfens fortsatta utvecklingsarbete. Jag ser det som ett naturligt steg i min fortsatta karriär efter tre år som nationell förändringsledare för Vision 50/50. Jag älskar golf och med många års erfarenhet som klubbchef och VD hoppas jag kunna bidra med kompetens och erfarenhet i frågor som ligger mig varmt om hjärtat, säger Annica Lundström.

Annica Lundström anställdes på SGF 2014 som ansvarig för Vision 50/50 på halvtid, en roll hon haft parallellt med sin tjänst som VD och klubbchef på Örebro City Golf & Country Club. Från årsskiftet lämnar hon sina klubbåtaganden för att på heltid ägna sig åt breddutvecklingsfrågorna inom SGF. Annica Lundström är också sedan flera år vice ordförande i Örebro läns Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Örebro och belönades tidigare i år av Swedish Alliance for Women in Sports som en av 50 förebilder för jämställd idrott.

– Då SGF slagit fast att golf ska vara den största breddidrotten i attraktionskraft känns det nya verksamhetsområdet helt rätt i tiden. Den förändringsresa vi startat med Vision 50/50 kommer vara ett bra verktyg för klubbar och förbund som vill påbörja en utvecklingsresa och investera i framtiden, säger Annica Lundström.

Det nya verksamhetsområdet breddidrottsutveckling kommer att ansvara för en rad frågor som rekrytera & behålla, Golfens Dag, utbildningen Grönt kort och introduktionen till golf, Vision 50/50, handigolf (golf för personer med funktionsnedsättning) och footgolf. Verksamhetsområdet ska också hantera frågor kring hälsa och friskvård, attraktivare golfupplevelse samt inkluderingsfrågor.

– Vi har historiskt jobbat med dessa frågeställningar, men behöver öka fokus och kraften i genomförandet. Många av dessa frågor är väldigt viktiga för golfklubbarna och vi kan nu med stark prioritering och tydligt ansvar driva dessa viktiga framtidsfrågor bättre, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Läs mer om Annicas arbete:

Annica Lundström på Örebro City Golf & CC fick jämställt pris – delade med Annika Sörenstam

,