Samtal på teatern om demokrati – “en bra arena för samtal och diskussioner”

orebro-teater-samtal

Tisdag 24 oktober 18.30–21.00 anordnas en kostnadsfri föreläsning och samtalskväll med Hans Abrahamsson på Örebro Teater. Kvällen är en del av samtalsserien Att värna demokratin och arrangeras av Örebro länsteater, Studieförbundet Bilda och Kunskapshuset mot våldsbejakande extremism Örebro kommun.

Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare från Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet, och har även varit verksam som gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Högskola. Den 24 oktober gästar han teatern för att samtala om vår tids stora samhällsomdaning: om hur det lokala flätas samman med det globala, hur Sverige förändras och kraven på den sociala hållbarheten förstärks.

Petra Weckström, VD Örebro länsteater:

– Kulturen fyller en viktig funktion i det demokratiska samhället. I tider som dessa, när vi ser att öppenhet och tolerans hotas på olika sätt, är det extra viktigt att hålla samtalet om demokrati och vad som utmanar demokratin levande. Jag vet att teaterlokalen är en bra arena för samtal och diskussioner och är glad att vi kan bjuda in till denna föreläsning och samtalskväll med Hans Abrahamsson.

Ida Eriksson, konsulent på Studieförbundet Bilda:

– Mötesplatser, bildning och samtal är av yttersta vikt för ett demokratiskt samhälle. Vår målsättning är att Att värna demokratin-samtalen ska utmana människor att reflektera över och kanske omvärdera, sin tillvaro och sin omgivning.”

,