200 000 till “Bach to Örebro” – satsning för att visa kompositörens musikskatt

bach

Örebro Kammarkör, Örebro Barock och S:t Nicolai Kyrka har inkommit med
en ansökan om medel för att genomföra Bach to Örebro, en storsatsning på J.
S. Bachs musikaliska skatt som ska pågå under perioden 2018-2020.
Tanken är att framföra flera av Bachs centrala sakrala verk under denna treårsperiod.
Projektet vill engagera såväl de professionellt verksamma, som att
involvera deltagare på elevnivå inom Kulturskolan.

Projektet vill även nå nya publika grupper och presumtiva utövare ur yngre generationer. Satsningen har en verksamhetsbredd som innefattar musiker, sångare, skådespelare och
dansare. Kulturnämnden beslutade i går att ge projektet sitt stöd med 150 000 kronor för 2018 och 50 000 kronor för 2019.

– Roligt att kunna bidra med stöd till att förstärka och utveckla en redan befintlig tradition av att framföra Bach i Örebro, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i Kulturnämnden.

,