Författaren Maria Sveland har tilldelats Region Örebro läns kulturpris för 2017

Författaren Maria Sveland, uppvuxen i Örebro, har tilldelats Region Örebro läns kulturpris för 2017. Hon har genom sitt författarskap lyft såväl allmänmänskliga som viktiga samhällsfrågor till nya och friskt provocerande nivåer. Kulturpriset är på 50 000 kronor och en statyett.

Maria Sveland tilldelas Region Örebro läns kulturpris med motiveringen: För att hon med uppriktighet, engagemang och stort mod kämpar för människovärdet – och inte minst för kvinnovärdet.

– Maria Sveland är en värdig mottagare av årets kulturpris, säger Irén Lejegren (S), regionråd. Hon har i sitt författarskap tagit sig an fundamentala perspektiv, inom inte minst genusfrågor och sexualitet, med självklarhet och en stor portion humor. Med normbrytande skarpsynthet har hon både lyckats roa och oroa. Bara själva titeln på hennes skönlitterära debut, ”Bitterfittan” (2007) skapade skälvningar i folkhemmet. Att dessutom våga ifrågasätta både kärnfamiljen och kärleken i dess traditionella form gjorde förstås sitt till.

En skrämmande självklarhet tycks vara att sanna normkritiker alltid beträder minerad mark, i dess fulaste form för rent hat. Maria Sveland är tyvärr inget undantag.
”Det kom ett brev med ett dödshot. När den första rädslan lagt sig gör sig vreden startklar och ett skrivande tar vid.”

Resultatet blev den kritikerrosade ”Hatet – en bok om antifeminism” (2013) där Sveland med skarp precision tecknar den kanske största hotbilden mot demokratin och grundläggande humanistiska värden.

Svelands bok ”Befrielsen” (2015) har en tematisk koppling till hennes första teaterpjäs, ”Befrielsefronten”, som hade premiär på Örebro länsteater 2016. Uppsättningen i regi av Sara Giese blev en veritabel succé genom stor humor samtidigt som det allvarliga och angelägna temat hålls levande.

Region Örebro län delade också ut tre kulturstipendier om vardera 10 000 kronor.

Eva Dällerud tilldelas Region Örebro läns kulturstipendium för insatsen att dela minnet även av det smärtsamma till kommande generationer. Att förmedla människovärdet genom ett historiskt perspektiv och genom teatern som uttryck betyder mycket för vår gemensamma framtid.

Gunilla Dovsten tilldelas Region Örebro läns kulturstipendium för att med det keramiska konsthantverket som utgångspunkt skapa mervärde och gemenskap genom ett konkret och spännande projekt.

Lasse Persson tilldelas Region Örebro läns kulturstipendium för att med fotografin som konstnärligt uttryck ta sig an det mest smärtsamma. Samtidigt något av det mest angelägna.

,