Länsidrottsförbundet och SISU: Hallbristen hindrar idrottens utveckling i Örebro

ishall-hallbrist

Den svenska idrottsrörelse har tillsammans slagit fast en strategi som ska leda till att idrotten ska vara tillgänglig för ”Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt”. Något som många föreningar har tagit till sig, men har svårt att leva upp till då de inte har tillräckligt med halltider för att kunna utöka sin verksamhet, framför allt i tätbefolkade områden.

I det senaste avsnittet av Örebro läns idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas podcast ”Här pågår barnidrott” diskuterades hur föreningar egentligen ska kunna uppnå ”En Idrott för Alla”. Båda gästerna i avsnittet påtalade samma begränsning när det gäller att göra deras idrotter tillgängliga för alla.

– Det är en överlevnadsgrej för oss att få fler isytor när vi ska öka, säger Micke Rundgren som är Svenska Ishockeyförbundets konsulent i Örebro län.

Och han får direkt medhåll från Sandra Östlund som är ledare och styrelseledamot i Örebro Gymnastikförening.

– Jag kan bara hålla med, det här med trångbodda och dåliga träningstider är något som vi verkligen känner igen.

Gymnastik och Ishockey har för många sett ut att vara varandras motsatser, men nu står de inför liknande utmaningar. Det är fortfarande två idrotter där det ena könet är klart överrepresenterat. Arbetet med det har startat och båda idrotterna har har upplevt en påtaglig ökning de senaste åren. Gymnastiken har efter Parkourens intog ökat andelen killar och ishockeyn har idag 100% fler tjejer än för bara två år sedan.

– Det handlar om att våga göra saker annorlunda, så att vi inte försätter som förut. Det är den största galenskap jag kan tänka mig. Då kommer vi aldrig kunna nå en idrott för alla, säger Micke då han beskriver det jobb som krävs av ishockeyn i podcasten ”Här pågår barnidrott”.

Både Sandra och Micke är slående överens om att ledarnas roll är nyckeln i den här frågan.

– Bemötandet är jätteviktigt och något vi försöker jobba väldigt mycket med, säger Sandra

Gymnastiken och Ishockeyn har fortfarande en lång resa att göra, liksom de allra flesta idrotterna, innan de ärligt kan säga att de är en idrott för alla. Micke Rundgren bär på en vision om att ishockeyn ska vara betydligt mer jämställd då han går i pension.

– Jag hoppas att om tio år så är, precis som i USA och Kanada, tjejhockeyn nästan lika stor som grabbarnas. Då kommer vi behöva mycket mer ytor att vara på, säger han i podcasten.

Örebro läns idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna gör podden “Här pågår barnidrott” för att belysa de problem och svårigheter som länets ungdomslag och -föreningar brottas med. Tanken är att ge plats år den folkrörelse som omfattar miljontals med svenskar men väldigt sällan syns i det mediala bruset. Podcasten släpps var tredje onsdag under hela hösten.

Lyssna på podden här:

http://www.olif.se/Forbundet/Pressrum/Podcast/

,