Nu kan örebroarna tycka till om framtiden för CV-området

cv1

Från och med idag, 19 oktober, kan du tycka till och lämna dina synpunkter på planprogrammet för CV-området. Planprogrammet är ute på samråd under perioden 19 oktober till 9 januari och nu kan du ta del av visionen och kan lämna dina synpunkter.

CV-området är ett industriområde som är centralt placerat i Örebro och de äldsta delarna har använts i över 100 år. Örebro kommun har tillsammans med Jernhusen som äger marken tagit fram ett planprogram för hur man ska kunna utveckla det kulturhistoriska industriområdet. Visionen är att CV-området ska öppnas upp och utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, grönområden och arbetsplatser.

Från och med idag är planprogrammet ute på samråd fram till den 9 januari 2018 och alla som vill kan tycka till om förslaget. För att lyfta CV-områdets historiska betydelse för Örebro som stad så har kommunen, tillsammans med Jernhusen, tagit fram en film som berättar om livet på området, från dåtid till nutid, som finns att ta del av på orebro.se. Ett samrådsmöte är inplanerat under Arkivens dag den 11 november och kommer att hållas i ”Markan” inne på CV-området. Dit är alla välkomna som vill lyssna på förslaget, ställa sina frågor och även gå en kulturhistorisk vandring i området.

,