Här är kommunens krav på Rådhuskalendern – konstnärerna ska få ersättning

radhuskalendern-2017-ambitios

Företaget Ambitiös planerar att fortsätta med det populära evenemanget Rådhuskalendern. De har i en skrivelse till Örebro kommun tydliggjort att de vill driva kalender minst fram till 2019. Men kommunen ställer en rad krav på arrangören. Bland annat att medverkande konstnärer ska få ersättning.

I stort ställer sig Örebro kommun positiva till arrangemanget och ställer följande villkor för upplåtelse av fasaden för det aktuella ändamålet:

“Arrangören förbinder sig att de konstverk som visas på fasaden inte har rasistiska, politiska, sexistiska eller andra budskap som kan verka stötande på allmänheten.

Arrangören svarar för att konstnärerna ersätts för sina konstverk.

Om kostnader, för skador på fasaden eller dylikt, uppstår i samband med arrangemanget är arrangören betalningsskyldig.

Arrangören svarar för att erforderlig ansvarsförsäkring finns som täcker eventuella sak- eller personskador orsakade av arrangemanget.

Arrangören ansvarar för att söka och erhålla de tillstånd som fordras för arrangemanget.

Ett avtal ska upprättas mellan arrangören och Örebro kommun.”

,