Ingen mammografi på hjul – istället gratis resor till USÖ

uso-entre-2

Mammografi är en etablerad screeningmetod för tidig upptäckt av bröstcancer. Inom hälso- och sjukvården erbjuds screening vid mammografienheten, Universitetssjukhuset Örebro. En utredning om eventuellt etablerande av en mobil mammografiverksamhet har genomförts. Men regionstyrelsen beslutar istället att investera i en ny mammografiutrustning med fast placering vid mammografienheten, USÖ. Det blir därmed ingen mobil utrustning.

Beslutet innebär också att möjlighet ska ges till resa, till och från undersökning, med kollektivtrafik utan kostnad för den enskilde, informerar Region Örebro län.