Regionen köper vård av Capio Läkargruppen AB för 320 miljoner

capio

Region Örebro län har beslutat sig för att upphandla vårdtjänster inom både öppen och sluten hälso- och sjukvård av Capio Läkargruppen AB. Avtalet täcker köp av tjänster till ett värde av upp till 80 miljoner kronor per år, i fyra år.

– Region Örebro län har goda erfarenheter av att samarbeta med Capio Läkargruppen, och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Det avtal vi nu har tecknat gör att vi även fortsättningsvis kan garantera alla länets invånare en jämlik hälso- och sjukvård, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

– Vi är glada över att Capio Läkargruppen har fått fortsatt förtroende av Region Örebro län, och vi ser fram emot att utveckla samarbetet ytterligare. Tillsammans med Region Örebro län vill vi erbjuda en god vård för länets invånare, säger Karl Johansson Bäckgren, vd på Capio Läkargruppen.

Region Örebro län har i dag ett avtal med Capio Läkargruppen som löper ut den 31 mars 2018. Inför den nya avtalsperioden har en upphandling genomförts, och vid regionstyrelsens sammanträde den 19 oktober beslutade ledamöterna att ge Capio Läkargruppen förnyat förtroende genom att anta deras anbud.

Avtalet löper över fyra år, och är ett så kallat ramavtal. Avtalet täcker specialiserad öppenvård innehållande dagkirurgi och mottagningsbesök.

– Region Örebro län är en organisation i ständig utveckling och förändring, vilket speglas i det avtal som vi har tecknat med Capio Läkargruppen. Vi har upphandlat de vårdtjänster som hälso- och sjukvården bedömer att vi har störst nytta av, säger Andreas Svahn.

,